Het huwelijk als bezegeling van uw liefde voor elkaar. Het klinkt zo mooi, zo romantisch en onproblematisch. In veel gevallen is het huwelijk dat ook allemaal, maar wat nu als de bezegeling van uw liefde doorbroken wordt en u tot echtscheiding over gaat? Wat resteert is een overeenkomst tussen twee mensen uit welke wederzijdse verplichtingen voortvloeien die ook tot na het huwelijk kunnen voortduren. Eén van deze verplichtingen is de alimentatie. Alimentatie kent het recht in twee smaken: kinderalimentatie en partneralimentatie.

Kinderalimentatie is een bijdrage in de kosten voor de zorg en opvoeding van uw kinderen. Als ouders blijft u daar verantwoordelijk voor, deze alimentatieplicht bestaat dus altijd. U bepaalt samen met uw toekomstige ex-partner hoe u deze kosten gaat verdelen. Bij deze verdeling speelt de verdeling van de zorg en opvoeding een rol alsook de draagkracht van u allebei. Met draagkracht wordt gedoeld op het bedrag dat u kunt missen. De plicht tot het betalen van kinderalimentatie bestaat tot uw kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Als uw kind tussen de 18 en 21 jaar oud is en een inkomen verwerft, kan dat invloed hebben op de hoogte van het bedrag.

Partneralimentatie ligt ingewikkelder dan kinderalimentatie en is bovendien wezenlijks iets anders. Partneralimentatie speelt alleen een rol wanneer u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigt. De plicht tot het betalen van partneralimentatie bestaat dus in beginsel niet wanneer u enkel samenwonend was. Dit kan anders zijn, indien u dit bent overeengekomen met elkaar in het samenlevingscontract.

Of u partneralimentatie verschuldigd bent, wordt bepaald door twee zaken. Ten eerste de behoefte van de partner die de alimentatie ontvangt (de alimentatiegerechtigde) en ten tweede de draagkracht van de partner die de alimentatie betaalt (de alimentatieplichtige). De behoefte van de alimentatiegerechtigde is het benodigde bedrag om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de omstandigheden waarin u samen altijd heeft geleefd alsook naar uw uitgavepatroon. De draagkracht is net als bij de kinderalimentatie het bedrag dat de alimentatieplichtige kan missen.

Partneralimentatie kent een maximale duur van twaalf jaar. Indien uw huwelijk/geregistreerd partnerschap korter heeft geduurd dan vijf jaar en u samen geen kinderen heeft, is de duur van de partneralimentatie gelijk aan de duur van uw huwelijk/geregistreerd partnerschap.

Tot slot is het mogelijk om af te wijken van de wettelijke duur en andere afspraken te maken. Dit geldt ook voor het bedrag van de partneralimentatie.

Indien u meer informatie over alimentatie wenst, kunt u langskomen tijdens onze inloopspreekuren of de website http://rechtwijzer.nl/uit-elkaar/inkomen/scheiding-en-alimentatie raadplegen.

Voor nu hoop ik u iets meer wegwijs te hebben gemaakt op het gebied van alimentatie.

Mw. v.d. Knaap