Door: Mw. S.J. van Vulpen

Indien uw buren een vergunning hebben aangevraagd voor het uitbouwen van hun huis, kan dit soms tot ongewenste gevolgen voor u leiden. Bijvoorbeeld als uw uitzicht door de uitbouw wordt beperkt Wat kunt u hier gen doen?

Wanneer uw buren de vergunning alleen nog maar hebben aangevraagd, kunt u hier nog niks tegen doen. U dient te wachten totdat duidelijk is of die vergunning wordt verleend. Indien de vergunningsaanvraag op de website van uw gemeente of in een lokale krant wordt aangekondigd, dan kunt u vaak uw zienswijze kenbaar maken. U kunt dan schriftelijk de gemeente berichten wat uw mening over de aanvraag is en waarom u vindt dat de vergunning niet moet worden verleend. De gemeente kan uw zienswijze dan meenemen in hun besluit over het verlenen van de vergunning.

Indien uw buren een bouwvergunning hebben gekregen, kunt u daartegen bezwaar maken. Om bezwaar te maken dient u te voldoen aan een drietal vereisten. Ten eerste moet er sprake zijn van een besluit. In dit geval is het besluit de beslissing op de aanvraag van de vergunning. Ten tweede moet dit besluit genomen zijn door een bestuursorgaan. Vaak worden aanvragen van vergunningen genomen door organen van de gemeente, waardoor er ook aan dit vereiste is voldaan. Ten derde moet u belanghebbende zijn wilt u bezwaar kunnen maken. Onder belanghebbende wordt volgens de wet verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. U bent bijvoorbeeld rechtstreeks betrokken als u, zoals in dit geval, naast de buren woont. Als aan alle bovengenoemde voorwaarden is voldaan, kunt u in bezwaar gaan tegen het besluit.

Het is erg belangrijk dat u in uw bezwaarschrift duidelijk uitlegt en beargumenteert wat voor hinder u door het verstrekken van de bouwvergunning zal gaan ondervinden. Let daarnaast ook goed op de termijn om bezwaar te maken. Meestal heeft u zes weken om uw bezwaar in te dienen, daarna kunt u vaak niks meer tegen het besluit doen.

Heeft u vragen over het maken van bezwaar of heeft u een andere vraag? Kom dan gerust langs op een van onze inloopspreekuren.