Door: M.R. Vennegoor

Wanneer men iets ergens koopt bij een zaak, zijn daar bijna altijd algemene voorwaarden aan verbonden, die verdere regels omtrent de koopovereenkomst geven. Niet alle algemene voorwaarden zijn namelijk geldig in de ogen van de wet. Het is daarom handig om te weten wanneer algemene voorwaarden wel gelden en wanneer ze niet gelden.

Geldigheid algemene voorwaarden

Allereerst is het belangrijk om te weten dat indien de koper geen kans heeft gehad om kennis te nemen van de algemene voorwaarden, dat de algemene voorwaarden vernietigd kunnen worden. Dit betekent dat ze dan niet meer gelden voor de koopovereenkomst. Wanneer wordt echter gezegd dat de koper kennis kon nemen van de algemene voorwaarden?

Dit is het geval indien de algemene voorwaarden van tevoren of bij het sluiten van de overeenkomst zijn verstrekt. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het tentoonstellen van algemene voorwaarden in de winkel, de algemene voorwaarden online beschikbaar maken of de algemene voorwaarden in offertes opnemen. Een tweede optie is om, indien dit niet mogelijk is, aan de koper te vertellen dat de algemene voorwaarden ingekeken kunnen worden worden bij de Kamer van Koophandel. Overigens hoeven bedrijven niet de algemene voorwaarden op te sturen indien de koper al eerder een overeenkomst met ze heeft gesloten en de koper op die manier al de algemene voorwaarden heeft ontvangen.

In het geval dat de algemene voorwaarden niet op de bovenstaande wijzen zijn verstrekt, kunnen ze vernietigd worden en buiten beschouwing worden gelaten. Zelfs in het geval dat ze goed zijn verstrekt, zijn er echter alsnog mogelijkheden om bepaalde onderdelen van de algemene voorwaarden te vernietigen.

Grijze en zwarte bedingen

Soms hebben algemene voorwaarden namelijk onderdelen die wettelijk gezien niet toegestaan zijn. Er zijn hier twee wettelijke categorieën voor: grijze bedingen en zwarte bedingen. Een beding is een onderdeel van de algemene voorwaarden. Bij grijze bedingen moet de verkoper bewijzen dat het beding niet onredelijk is en dus wettelijk gezien toegestaan is. Bij zwarte bedingen wordt altijd aangenomen dat het onredelijk is en dus wettelijk gezien niet mag.

Voorbeelden van grijze bedingen zijn bijvoorbeeld bedingen waarin wordt vastgesteld dat de verkoper heel lang de tijd heeft om het product te leveren, dat de koper heel snel op een aanbod moet reageren, of dat de verkoper niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor andere grijze bedingen kan men kijken in artikel 6:237 van het Burgerlijk Wetboek

Voorbeelden van zwarte bedingen zijn bijvoorbeeld wanneer de koper niet zijn product of dienst kan opeisen, wanneer de koper niet de overeenkomst mag ontbinden, wanneer het beding stelt dat alleen de verkoper kan bepalen of hij niet goed zijn product of dienst heeft geleverd of wanneer de wettelijke verjaringstermijn wordt verkort tot één jaar. Voor andere zwarte bedingen kan men kijken in artikel 6:236 van het Burgerlijk Wetboek.

Heeft u nog verdere vragen met betrekking tot algemene voorwaarden? Komt u dan gerust langs op één van onze inloopspreekuren, en dan zullen wij proberen al uw antwoorden te beantwoorden.