Door: mw. J.M. Oudshoorn

Wanneer u bij het zoeken van een huurwoning gebruik maakt van een bemiddelaar, kan het zijn dat deze u na afloop een rekening stuurt voor gemaakte bemiddelingskosten. Zo berekenen makelaars vaak een percentage van de huurprijs als courtage. In veel gevallen zijn deze kosten terecht, aangezien de bemiddelaar actief op zoek is gegaan naar een huurwoning. Het kan echter voorkomen dat u zelf de huurwoning hebt gevonden op de website van de makelaar. Als de bemiddelaar u dan alsnog kosten in rekening brengt, kan dit in strijd zijn met het verbod op dubbele bemiddeling. Dat betekent dat u de bemiddelingskosten in sommige gevallen kunt terugvorderen.

Uitspraak Hoge Raad 16 oktober 2015
In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad meer duidelijkheid gegeven over bemiddelingskosten. In de uitspraak van 16 oktober 2015 oordeelde zij over de rechtmatigheid van bemiddelingskosten die aan een (potentiële) huurder worden berekend, terwijl de makelaar tevens optreedt voor de verhuurder. In de zaak sprak Duinzigt met de verhuurder af dat de woning kosteloos door Duinzigt op haar website zou worden aangeboden. Er werden door de verhuurder geen bemiddelingskosten aan Duinzigt betaald. Wel werden bemiddelingskosten gevraagd aan de huurder.

De Hoge Raad oordeelde in dit geval dat het vragen van bemiddelingskosten aan de huurder voor het tot stand brengen van een huurovereenkomst verboden was, aangezien er sprake was van dubbele bemiddeling. Er was namelijk een overeenkomst tot stand gekomen tussen de bemiddelaar en de verhuurder. Van bemiddeling was al sprake toen de verhuurder akkoord ging met het plaatsen van de woning op de website. Daarin ligt volgens de Hoge Raad een opdracht besloten om een huurovereenkomst tot stand te brengen tussen de verhuurder en een derde. Een bemiddelaar mag maar voor één partij optreden; zelfs als hier voor één van de partijen geen kosten aan zijn verbonden.

Dit is anders wanneer de website van de bemiddelaar tevens contactgegevens van de verhuurder op de website vermeldt. Dan kan de huurder rechtstreeks contact opnemen met de verhuurder en is het inschakelen van de bemiddelaar in principe niet nodig. Als de huurder in een dergelijk geval alsnog de bemiddelaar inschakelt in plaats van rechtstreeks contact op te nemen met de verhuurder, mag de bemiddelaar wel kosten bij de huurder in rekening brengen.

Terugvorderen van bemiddelingskosten
Als u in het verleden onterecht bemiddelingskosten heeft betaald, kunt u deze binnen vijf jaar na het betalen van de bemiddelingskosten terugvorderen bij de bemiddelaar. De website van de Woonbond geeft een standaardbrief voor huurders bij het terugvragen van de bemiddelingskosten. Als de bemiddelaar hier niet aan meewerkt, kunnen de bemiddelingskosten worden teruggevorderd in een gerechtelijke procedure. Wilt u meer weten over het terugvorderen van bemiddelingskosten of heeft u hulp nodig bij terugvorderen van de bemiddelingskosten, kom dan gerust langs tijdens een van onze inloopspreekuren.

Uitspraak Hoge Raad: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3AHR%3A2015%3A3099