Door: mw. F. Jonkers

“Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.” De slogan van de belastingdienst, we kennen hem allemaal. De belastingaangifte is niet leuk en zeker niet gemakkelijk. Zelfs mij, als fiscaal recht student, duizelt het af en toe; zoveel regeltjes en wat een procedures. Gelukkig worden de zorg- en huurtoeslag hier voor u op een rijtje gezet. Zo komt u niet voor verassingen te staan.

Vooraanslag (ook wel: Voorlopig aanslag)
De toeslagen zijn in het leven geroepen voor mensen met een wat lager inkomen. Het zorgt ervoor dat het bedrag dat betaald moeten worden aan bijvoorbeeld de zorgverzekeraar of de verhuurder wat minder belastend wordt. Echter, de belastingdienst bepaalt vaak achteraf of iemand ergens recht op heeft, dit is in het geval van toeslagen niet zo handig. Iemand heeft immers het hele jaar door een bijdrage nodig en niet alleen achteraf.

Om deze reden werkt de belastingdienst met een vooraanslag. De huurtoeslag en de zorgtoeslag worden bijvoorbeeld als een vooraanslag gegeven. Als u een vooraanslag krijgt is het belangrijk dat u weet dat het uiteindelijke, definitieve bedrag waar u recht op heeft kan veranderen. Voor de vaststelling van de vooraanslag gebruikt de belastingdienst uw inkomen van het jaar ervoor als basis of u moet zelf een geschat inkomen opgeven. Op basis van de schatting van uw inkomen krijgt u de betreffende toeslag toegewezen. Maar pas op! Blijkt dat u veel meer verdient dan u heeft geschat, dan moet u een deel – of zelfs alles – terugbetalen! Natuurlijk werkt het ook de andere kant op, u krijgt achteraf meer uitbetaald als blijkt dat u minder heeft verdiend.

Hieronder heb ik voor zowel de zorg- als de huurtoeslag voor u uiteengezet wat de voorwaarden zijn die gelden voor het jaar 2016. Let op: de bedragen verschillen van de bedragen van het jaar 2015.

Zorgtoeslag
Het is in Nederland bij wet verplicht om een zorgverzekering te hebben. Omdat de zorg en zo ook de zorgverzekering erg duur is, krijgt u een bijdrage in de vorm van een toeslag van de overheid wanneer u(w):

 • 18 jaar of ouder bent;
 • de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning bezit;
 • een Nederlandse zorgverzekering hebt;
 • inkomen niet te hoog is (alleenstaand maximaal €27.012,- en samenwonend/toeslagpartner maximaal €33.765 op jaarbasis); en
 • uw vermogen (spaargeld, schenkingen, beleggingen, vermogen in het buitenland, groene beleggingen en een vakantiehuis, maar de waarde van uw eigen woning telt niet mee) mag niet hoger zijn dan het heffingsvrije vermogen van €24.437,- per persoon. Daarnaast geldt ingeval van de zorgtoeslag nog een (extra) vrijstellingsbedrag van €82.504,- bovenop het hiervoor genoemde heffingsvrije vermogen. Alleenstaand mag u voor de zorgtoeslag dus een vermogen van €106.941,- hebben en samenwonend/met een toeslagpartner, een gezamenlijk vermogen van €131. 378,-.

Huurtoeslag
De voorwaarden voor de huurtoeslag lijken op de voorwaarden voor de zorgtoeslag. Er zijn echter een paar verschillen. U komt in aanmerking voor huurtoeslag wanneer u(w):

 • 18 jaar of ouder bent;
 • de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning bezit;
 • een zelfstandige woonruimte huurt:
  • eigen woon/slaapkamer;
  • eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel; en
  • een eigen toilet met waterspoeling;
 • in de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven op het desbetreffende adres;
 • huur niet te hoog is:
  • indien u 23 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW leeftijd bent minimaal €231,87 en maximaal €710,68 kale huur per maand;
  • indien u tussen de 18 en 23 jaar bent minimaal €231,87 en maximaal €409,92 kale huur per maand;
  • indien u de AOW leeftijd heeft bereikt minimaal €230,05 en maximaal €710,68 kale huur per maand;
 • inkomen niet te hoog is (alleenstaand maximaal €22.100,- en samenwonend/met een toeslagpartner maximaal €30.000,- op jaarbasis); en
 • vermogen niet hoger is dan het heffingsvrije vermogen van €24.437,- per persoon.

Voldoet u aan de voorwaarden gesteld door de belastingdienst, dan kunt u een aanvraag doen tot het ontvangen van de betreffende toeslag. Hiervoor gaat u naar www.belastingdienst.nl/toeslagen.