Door M.R. Vennegoor

In een eerdere blog hebben we één van de opties besproken die u als koper heeft wanneer diegene een gebrekkig product heeft gekocht, namelijk de ontbinding. Deze blog kunt u hier vinden. Het kan echter ook zijn dat u helemaal niet van het product af wilt, maar dat u simpelweg een werkende versie van het product of een andere vorm van compensatie wilt krijgen. In deze blog wordt besproken hoe en wanneer een koper dit kan bereiken.

Non-conformiteit

Allereerst moet er worden vastgesteld dat het product non-conform is. Dit betekent dat het product niet voldoet aan wat beloofd was aan u. Dit is specifiek het geval als het product niet de eigenschappen heeft die de koper mocht verwachten aan de hand van de aard van het product en de mededelingen van de verkoper over het product. Een voorbeeld van een non-conform product is een wasmachine, waarvan de verkoper heeft gezegd dat het veel sneller dan andere wasmachines een wasje kan doen, maar waarbij achteraf blijkt dat het even snel de was draait als andere wasmachines. Een ander voorbeeld is een stoel die meteen in elkaar stort wanneer u erop gaat zitten.

Verplicht klagen

In het geval dat een product inderdaad non-conform is, moet de koper verplicht binnen bekwame tijd erover klagen bij de verkoper. Dit houdt in dat de koper binnen twee maanden na de ontdekking van het gebrek, of wanneer hij het had moeten ontdekken, moet klagen bij de verkoper. Als de koper later dan twee maanden herstel probeert te eisen bij de verkoper, kan de verkoper weigeren het gebrek te herstellen of te compenseren. Overigens moet opgemerkt worden dat als de koper binnen de twee maanden heeft geklaagd, de koper maximaal twee jaar heeft om in het ergste geval naar de rechter te stappen.

Remedie

Wat houdt het klagen over een gebrekkig product in? Dit houdt in dat de koper van een non-conform product kan eisen dat de verkoper:

  • ofwel het ontbrekende deel van het product levert;
  • ofwel het product herstelt indien de verkoper dat kan doen;
  • ofwel het product vervangt.

De kosten die hieruit voortkomen komen niet voor de rekening van de koper, maar moeten door de verkoper worden betaald.

De koper kan ook een deel van de betaalde prijs terugvragen, of de overeenkomst ontbinden. Hoe een overeenkomst wordt ontbonden wordt in de eerdergenoemde blog uitgelegd.

Heeft u nog verdere vragen over uw rechten als consument? Kom dan langs op ons inloopspreekuur. De adviseurs van de Haagse Wetswinkel kunnen u hiermee helpen!