Door: M.R. Vennegoor

Het is de gewoonste zaak in de wereld dat er iets kapot kan gaan in uw woning. Als u een woning huurt, kan de verhuurder dwars liggen over het repareren van een kapotte zaak, ofwel gebrek. Niet altijd hoeft de verhuurder iets te repareren. Welke reparaties komen echter voor rekening van de verhuurder en welke voor uzelf?

Reparaties van gebreken

De hoofdregel is dat de verhuurder grote reparaties moet uitvoeren, terwijl de huurder kleine reparaties moet uitvoeren. Kleine reparaties zijn de reparaties die u als huurder gemakkelijk zelf kunt uitvoeren. Die reparaties mogen niet veel kosten, want als de reparatie duur is komt dit voor rekening van de verhuurder.

De overheid heeft een lijst gemaakt van reparaties die klein zijn en dus voor uw rekening als huurder komen. Hier kunt u denken aan reparaties zoals het vastschroeven van deurknoppen, het oliën van sloten, of het schoonmaken van goten. Het belangrijkste punt is dat er geen hoge kosten aan verbonden mogen zijn. Als het repareren van de deurknop bijvoorbeeld honderden euro’s gaat kosten, moet dat gerepareerd worden door de verhuurder. U kunt de lijst van kleine reparaties hier vinden. Hier kunt u ook voorbeelden vinden van reparaties waaraan noemenswaardige kosten zijn verbonden en dus voor de rekening van de verhuurder komen.

Let op! Als u zelf verantwoordelijk bent voor het ontstaan van de gebreken, dan komen de kosten voor uw eigen rekening en niet voor de verhuurder.

De verhuurder aanspreken

Het kan gebeuren dat als u een dergelijk gebrek meldt, uw verhuurder dan alsnog niet het gebrek wilt repareren. Wat zijn de stappen die u moet ondernemen om uw verhuurder aansprakelijk te stellen en hoe doet u dat?

In ieder geval moet u uw verhuurder via brief aanspreken en daarbij een redelijke termijn voor reparatie geven. Wat deze redelijke termijn inhoudt, hangt af van wat er gerepareerd moet worden. Soms kan de redelijke termijn twee weken zijn, terwijl het soms een paar dagen kan zijn. Het is in ieder geval handig om duidelijke foto’s te maken van wat er gerepareerd moet worden, zodat u sterk bewijs heeft dat er iets mis is.

Als de verhuurder niet binnen deze termijn de nodige reparaties uitvoert, kunt u juridische stappen ondernemen. Ten eerste kunt u naar de Huurcommissie gaan en daar uw beklag doen. Als de Huurcommissie het met u eens is, krijgt u een huurvermindering met terugwerkende kracht over de periode dat het gebrek aanwezig was, vanaf het moment dat u het gebrek heeft gemeld. Dit geldt echter alleen tot maximaal zes maanden geleden. Als u een gebrek dus acht maanden geleden aan uw verhuurder heeft gemeld en nu pas naar de Huurcommissie stapt, kunt u geen huurvermindering krijgen over de eerste twee maanden.

Hiernaast kunt u ook, nadat u de verhuurder op de hoogte heeft gesteld en een redelijke termijn heeft gegeven, de reparatie zelf verrichten. Deze kosten kunt u dan of verhalen op de verhuurder, of in mindering brengen op uw huurprijs. In het eerste geval loopt u echter het risico dat de verhuurder niet wilt betalen en in het tweede geval loopt u het risico dat de verhuurder de huurovereenkomst kan ontbinden, indien later blijkt dat die reparaties toch niet voor zijn risico kwamen.

Als huurder heeft u dus rechten en ook middelen om die af te dwingen. Heeft u een vraag over reparaties aan uw huurwoning en wilt u hier persoonlijk advies over? Dan zien wij u graag op een van onze spreekuren!