Door: P. Grotens

Enkele weken voor het einde van de huurovereenkomst is de verhuurder verplicht een inspectie uit te voeren, de voorinspectie. Deze inspectie dient om de huurder te wijzen op eventuele door hem veroorzaakte gebreken. De huurder moet vervolgens in staat worden gesteld om deze gebreken te (laten) herstellen. Indien de verhuurder deze inspectie nalaat, is hij gehouden om de kosten voor het schoonmaken en eventuele reparaties zelf te vergoeden. Hij kan de huurder slechts aanspreken voor de kosten die de huurder zelf had moeten maken om een gebrek ongedaan te maken. 

Beschrijving van de woning 

De huurder is tegenover de verhuurder aansprakelijk voor schade of gebreken die hij toebrengt aan de woning tijdens de looptijd van het huurcontract. Het is aan de verhuurder om te bewijzen dat deze schade of gebreken voor aanvang van het huurcontract nog niet aanwezig waren. Een verstandige verhuurder zal dus bij aanvang van het huurcontract een duidelijke en volledige beschrijving van de woning opmaken. Deze beschrijving van de woning dient vervolgens als bewijs dat het interieur van de woning in goede staat verkeerde bij aanvang van het huurcontract. 

Staat in de beschrijving bijvoorbeeld dat in de keuken acht borden behoren te staan, maar aan het einde van het huurcontract staan er slechts zeven, dan komen de kosten voor het ontbrekende bord voor de huurder. 

De huurder is uiteindelijk verplicht om de woning op te leveren conform de beschrijving. Bij de huurder ligt dan ook de taak om voor aanvang van het huurcontract te onderzoeken of de woning inderdaad voldoet aan de beschrijving. Als geen beschrijving van de woning is opgemaakt, dan wordt aangenomen dat bij afloop van het huurcontract de woning in dezelfde staat verkeert als bij aanvang en dient de verhuurder de aanwezigheid van eventuele schade of gebreken te bewijzen. Ongeacht of een beschrijving is opgemaakt, is het verstandig om bij aanvang van het huurcontract op beeld de staat van de huurwoning vast te leggen. Aan de hand van foto’s of video’s kan aan het einde van het huurcontract worden beoordeeld of schade of gebreken zijn ontstaan tijdens de looptijd van het contract, of dat deze schade daarvoor al aanwezig was. 

Toch schade

De voorinspectie, zoals eerder vermeld, dient ertoe de huurder in staat te stellen om eventuele schade of gebreken te verhelpen vóór de eindinspectie. Indien de huurder deze schade of gebreken niet (voldoende) herstelt, dan is hij gehouden om de kosten te vergoeden die de verhuurder maakt om de schade of gebreken alsnog te verhelpen. Denk hierbij aan de materiaalkosten en arbeidskosten die worden gemaakt bij het inschakelen van een klusjesbedrijf. 

Indien de verhuurder de voorinspectie niet uitvoert, kan hij slechts de kosten van de huurder vorderen die de huurder zelf gemaakt zou hebben om de schade te herstellen. Dit komt neer op enkel de materiaalkosten, en niet de arbeidskosten. 

Conclusie

Kortom,  een huurder doet er goed aan om de beschrijving van de woning goed na te gaan en dit te vergelijken met de werkelijke staat waarin de huurwoning verkeert. Maakt de verhuurder geen beschrijving op, dan dient hij te bewijzen dat de schade tijdens de looptijd van het huurcontract is ontstaan. 

Heeft u juridische vragen over uw huurwoning of heeft u een conflict met uw verhuurder? Kom dan langs bij de Haagse Wetswinkel, waar wij u zullen helpen.