Door: M. van der Gaag

Er bestaan nog wat onduidelijkheden over de juridische positie van mensen die een rol spelen in het leven van een kind, zoals ouders en grootouders. Het is belangrijk om de juiste termen uit elkaar te houden en te weten welke stappen u moet ondernemen om in een bepaalde juridische positie te komen staan.

Ten eerste is het van belang om een onderscheid te maken tussen de termen ‘gezag’ en ‘voogd’. Het uitoefenen van gezag over een kind komt toe aan de ouders van dat kind. Indien iemand anders dan de ouders het gezag uitoefent over het kind dan wordt deze persoon een voogd genoemd.

In sommige gevallen krijgen de ouders automatisch het gezag en in sommige gevallen moeten er nog bepaalde stappen worden genomen om het gezag te krijgen. Wanneer de ouders getrouwd zijn, krijgen zij automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag over hun kind. Indien de ouders niet getrouwd zijn, krijgt alleen de moeder het gezag over het kind. Om ervoor te zorgen dat ook de vader het gezag krijgt, kunnen de ouders een verzoek indienen bij de rechtbank. De ouders doen dit samen en hebben hiervoor geen advocaat nodig. De toestemming van de moeder is dus wel vereist. In het geval dat de moeder niet wil meewerken, kan de vader naar de rechter stappen om het gezag te krijgen. Hiervoor heeft de vader wel een advocaat nodig.

Grootouders zullen zich vaak ook afvragen wat hun positie is tot hun kleinkind. Dit kan van belang zijn wanneer de ouders van het kind gescheiden zijn. Volgens de wet hebben kinderen recht op omgang met hun ouders en personen die in een nauwe persoonlijke betrekking tot hen staan. Dit betekent dat de vader die bijvoorbeeld geen gezag heeft gekregen, wel recht kan hebben op omgang met zijn kind. Grootouders vallen onder de ‘personen die in een nauwe persoonlijke betrekking tot hen staan’ wanneer zij een belangrijke rol spelen in het leven van hun kleinkinderen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld grootouders die een vaste oppasdag hebben in de week. De rechter zal hier altijd een afweging maken tussen het voordeel en het nadeel van de omgang voor het kind. De belangen van het kind staan voorop en wegen het zwaarst in deze afweging. Het treffen van een omgangsregeling gaat via de rechter, dus ook hiervoor is een advocaat nodig.

Heeft u nog vragen over uw rechten omtrent dit onderwerp? Kom vooral langs op ons inloopspreekuur. De adviseurs van de Haagse Wetswinkel helpen u graag verder!