Werkwijze

Voorwaarden voor advies

Indien u de onderstaande vragen bevestigend kunt beantwoorden, komt u in aanmerking voor ons advies.

 • Woont u in Den Haag of omstreken?
 • Verdient u met zijn tweeën minder dan € 42.400 of alleen minder dan € 30.000 per jaar?

We kunnen u niet helpen als:

 • u verhuurder bent en een juridische vraag over verhuren heeft;
 • u een vraag heeft over belastingrecht;
 • u een ondernemer bent en een juridische vraag over uw onderneming heeft;
 • u een werkgever bent en daar een juridische vraag over heeft;
 • u een vraag heeft over verblijfsvergunningen, asiel of andere onderwerpen van het vreemdelingenrecht.

Weet u niet helemaal zeker of u met uw probleem bij ons terecht kan?

Stuur dan een e-mail naar info@haagsewetswinkel.nl. Dan kunnen wij beoordelen of u naar het spreekuur kunt komen. Zo niet, dan zullen wij ons best doen u door te verwijzen naar een instantie die u wel kan helpen.

Algemene Voorwaarden

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Privacy Policy

Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van u. Wij gaan hier verantwoord en zorgvuldig mee om. Ons uitgangspunt is dat wij uw privacy optimaal respecteren en beschermen. Onze werkwijze is dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en de geldende Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Op al onze dienstverlening is ons privacy policy van toepassing.

Inloopspreekuur

De Haagse Wetswinkel werkt zonder afspraken. U kunt dus gewoon langskomen op een van de inloopspreekuren. Kom zo vroeg mogelijk, zodat u er zeker van bent dat wij u kunnen helpen. Neem zoveel mogelijk papieren mee die met uw vraag te maken hebben. Hierbij  kunt u denken aan een huurcontract, arbeidscontract, facturen, brieven van het incassobureau en alles wat er verder maar mee te maken heeft. Wij nemen geen originele stukken in. Graag verzoeken wij u, voordat u ons spreekuur bezoekt, de relevante documenten te kopiëren.

Als u bij de Haagse Wetswinkel komt, schrijft u zich eerst bij ons in. Bij de inschrijving bekijken we of u in aanmerking komt voor gratis hulp.
Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Voordat wij uw persoonsgegevens mogen opvragen, dient u onze algemene voorwaarden goed door te lezen en te ondertekenen.

Soms kunnen onze medewerkers meteen antwoord geven op uw vraag, maar vaak moeten zij eerst nog wat zaken uitzoeken voordat ze antwoord kunnen geven op uw vragen. Wellicht hebben zij extra informatie nodig om advies te kunnen geven. Dan spreken zij met u af wat u nog kunt doen en welke documenten u nog dient aan te leveren. Binnen één week laten zij u weten wat de ontwikkelingen in uw zaak zijn. Bent u bij een spreekuur geweest en heeft u na één week nog niets gehoord? Mail dan de Haagse Wetswinkel. Het e-mailadres kunt u op de achterkant van het casuskaartje vinden.

Op naar de rechter

Bij de kantonrechter kunnen zaken worden aangebracht die een vordering betreffen van maximaal 25.000 euro. Ook behandelt de kantonrechter alle zaken betreffende huur-, arbeids- en consumentenovereenkomsten, ongeacht de waarde van de vordering. In procedures bij de kantonrechter is het niet verplicht u te laten bijstaan door een advocaat. U kunt zelf uw belangen behartigen, of u kunt iemand machtigen om dit voor u te doen. Heeft u een vraag over een dagvaarding, dan kunnen wij deze behandelen.

Rechtsgebieden

Rechtsgebieden die wij WEL behandelen

Graag verzoeken wij u het onderstaande goed door te nemen alvorens een van onze inloopspreekuren te bezoeken. Wij behandelen namelijk niet alle rechtsgebieden. Wij adviseren alleen over de volgende rechtsgebieden:

 • Arbeidsrecht
 • Sociale zekerheid
 • Bestuursrecht.
 • Woon- en huurrecht
 • Consumentenrecht
 • Incasso en schuld
 • Personen-, familie- en erfrecht
 • Strafrecht
 • Justitieel Klachten Bureau

Rechtsgebieden die wij NIET behandelen

Over sommige onderwerpen kunnen wij u niet adviseren. Wij verwijzen u naar een andere instantie bij vragen over:

 • Vreemdelingenrecht
 • Belastingrecht
 • Uw onderneming
 • Uw werknemers
 • Huurcontracten waarin u de verhuurder bent

Om te kunnen scheiden heeft u bijstand nodig van een advocaat of mediator. Daarom verwijzen wij u vaak door als u vragen heeft over scheiden.

Heeft u vragen of wilt u advies?

Neem dan gerust contact met ons op!