Met veel vreugde kondigen wij aan dat de Haagse Wetwinkel de komende drie jaar wordt gesponsord door Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen. Dit kantoor, dat behoort tot de top van advocaten- en notariskantoren, steunt de Haagse Wetswinkel niet alleen financieel, maar ook met allerhande materialen en toegang tot hun kennisportaal. Vanuit de gedeelde opvatting dat iedereen toegang moet kunnen hebben tot het recht, is deze bijzondere samenwerking tot stand gekomen.

 

De Haagse Wetswinkel moet het vanaf 2015 stellen zonder gemeentelijke subsidie. Sponsoring en fondsenwerving zijn dus in toenemende mate belangrijk geworden. Vandaar dat wij Pels Rijcken bijzonder dankbaar zijn voor hun steun, die ons in staat stelt minderbedeelden in de Haagse regio te kunnen blijven helpen en die ons daarnaast ondersteunt bij het optimaliseren van de kwaliteit van onze dienstverlening. We kijken uit naar een goede samenwerking.ArnoudBoorsma_MoradElHouari_ondertekenensponsorcontract