Heeft het UWV uw uitkering of WIA-aanvraag aangepast of beëindigd en bent u het vervolgens hier niet mee eens? Dan heeft u de mogelijkheid om bezwaar in te dienen via een bezwaarschriftprocedure. Dit betekent dat een u bezwaar kan maken tegen een besluit door het indienen van een bezwaarschrift bij het UWV dat het besluit heeft genomen. 

Door: B. de Bats

Wees op tijd 

Het is belangrijk om in de gaten te houden hoeveel tijd u heeft om bezwaar te maken. In beginsel geldt hiervoor een termijn van 6 weken. Dit kan in sommige gevallen korter of langer duren, maar dit staat gegeven in de brief van het UWV. De termijn start bij een reguliere procedure vanaf de dag na de bekendmaking van het besluit. Ter illustratie: als u op 1 april het besluit dat u uitkering is beëindigd heeft binnengekregen, begint de termijn van de 6 weken te lopen op 2 april. Als u niet binnen de termijn bezwaar maakt, dan is uw bezwaar ‘niet-ontvankelijk’. Dit betekent dat het UWV uw bezwaar niet zal behandelen. 

Bezwaarschrift 

U kunt bezwaar maken via een online bezwaarformulier op de website van het UWV of u kunt uw bezwaar per brief versturen naar het gegeven adres. Als u uw brief per post verstuurd is het raadzaam om te controleren of uw brief is aangekomen, anders kunt u niet aantonen dat u het verstuurd heeft als de brief bijvoorbeeld niet ontvangen is. 

Uw bezwaar dient aan een aantal eisen te voldoen om te voorkomen dat uw bezwaarschrift niet in behandeling wordt genomen. De volgende eisen dienen in ieder geval in uw bezwaarschrift voor te komen: 

  1. Uw naam en aders; 
  2. de datum; 
  3. uitleg van het besluit waartegen u bezwaar maakt; 
  4. waarom u het niet eens bent het besluit en dus bezwaar maakt; 
  5. uw handtekening 

Een belangrijke kanttekening die gemaakt dient te worden is dat de beslissing van het UWV blijft gelden, ondanks uw ingediende bezwaar. U dient zich daarom te blijven houden aan de regels die het UWV hanteert. 

Beslissing op bezwaar 

Het UWV gaat naar uw bezwaarschrift kijken, als uw bezwaarschrift aan de eisen voldoet. Na de behandeling van uw bezwaar, ontvangt u van het UWV een beslissing. Dit wordt een beslissing op bezwaar genoemd. Als het bezwaar wordt afgewezen in de beslissing op bezwaar, is er nog geen man over boord. Er bestaat namelijk nog de beroepschriftprocedure bij de bestuursrechter. Hierbij is een advocaat niet verplicht, maar in veel gevallen wel aan te bevelen. 

Heeft u nog meer vragen over dit onderwerp of wilt u hulp bij het in bezwaar gaan? Dan kunt u altijd langs komen op een van onze (online) spreekuren, onze juridisch adviseurs voorzien u graag van advies!