Door: M.R. Vennegoor

Het komt soms voor dat u een product bestelt, maar dat het niet geleverd wordt. In de gevallen dat het product wel wordt geleverd, kan het ook voorkomen dat het product niet voldoet aan wat u mocht verwachten. Er zijn hier meerdere oplossingen voor, maar als u het product simpelweg niet meer wilt, kunt u de overeenkomst ontbinden.

Ontbinden, wat houdt dat in?

Een overeenkomst ontbinden betekent dat u de overeenkomst beëindigt, omdat het product niet is geleverd of gebrekkig is. Op basis daarvan zal de verkoper in de overeenkomst uw geld moeten teruggeven en, indien u een gebrekkig product heeft ontvangen, zult u het product moeten teruggeven.

Hoe kunt u een overeenkomst ontbinden?

In beginsel moet de verkoper een kans hebben gekregen om zijn fout te herstellen voordat u een overeenkomst kunt ontbinden. Om deze kans te geven, moet u een ingebrekestelling naar de verkoper sturen. Dit is een brief waarin u duidelijk maakt dat tenzij de wederpartij het product binnen een bepaalde, redelijke termijn levert of herstelt, u het product niet meer wilt en de overeenkomst zult ontbinden. Een redelijk termijn die vaak wordt gehanteerd is twee weken. Als de verkoper binnen twee weken na verzending van de ingebrekestelling het product nog niet heeft geleverd of hersteld, kunt u de overeenkomst ontbinden.

Uitzonderingsgevallen

Er is echter niet altijd een ingebrekestelling nodig. Als het product permanent of tijdelijk niet leverbaar is, kunt u de overeenkomst ontbinden zonder dat u een ingebrekestelling hoeft te sturen waarin de wederpartij een redelijke termijn krijgt om alsnog te leveren.

Ook hoeft u geen ingebrekestelling te sturen voor ontbinding als de wederpartij van tevoren al duidelijk heeft aangegeven dat hij niet meer gaat leveren. Een ander geval waarbij er geen ingebrekestelling nodig is voor ontbinding, is wanneer er een termijn is afgesproken waarin het product geleverd moest worden, zoals bijvoorbeeld een trouwjurk voor een bruiloft. Als het product dan niet binnen die tijd is geleverd, kunt u de overeenkomst ontbinden zonder een ingebrekestelling.

Heeft u nog verdere vragen over de ontbinding, en of uw situatie daar in aanmerking voor komt? Kom dan langs op ons inloopspreekuur, de adviseurs van de Haagse Wetswinkel kunnen u hiermee helpen!