Door: M. van der Gaag

Als werknemer heeft u rechten en plichten. Een van deze rechten is het recht op een bepaald aantal vakantiedagen. Het is goed om in de gaten te houden op hoeveel vakantiedagen u recht heeft, hiermee voorkomt u problemen in de toekomst met eventuele niet opgenomen vakantiedagen waar u wel recht op had.

We kunnen ten eerste een onderscheid maken tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Zoals de naam al aangeeft, heeft u recht op wettelijke vakantiedagen op grond van de wet. In de wet staat dat de werknemer recht heeft op vier keer het aantal uren dat hij per week werkt. Indien u bijvoorbeeld 40 uur in de week werkt, heeft u recht op 160 uur aan vakantiedagen. Dat zijn 20 dagen van 8 uur durende werkdagen. U kunt dus 20 vakantiedagen opnemen. Wettelijke vakantiedagen verjaren zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin u deze vakantiedagen heeft opgebouwd. Dat betekent dat u ze daarna niet meer kan opnemen. Het is wel mogelijk om hier afwijkende afspraken over te maken met uw werkgever.

Soms kunt u nog extra vakantiedagen opnemen bovenop uw wettelijke aantal vakantiedagen, dit zijn dan de bovenwettelijke vakantiedagen. Of u recht heeft op bovenwettelijke vakantiedagen kunt u terugvinden in uw cao of in uw arbeidscontract. De bovenwettelijke vakantiedagen verjaren pas vijf jaar na afloop van het kalenderjaar waarin u deze heeft opgebouwd.

In geval van ziekte- of zwangerschapsverlof loopt het opbouwen van vakantiedagen door. Uw werkgever kan bijvoorbeeld bij ziekteverlof proberen uw vakantiedagen te verrekenen met uw ziekteverlof. Dan houdt u dus minder vakantiedagen over. De werkgever kan de wettelijke vakantiedagen niet verrekenen, tenzij u hiervoor toestemming geeft. De werkgever kan de bovenwettelijke vakantiedagen wel verrekenen met uw ziekteverlof, maar dit moet wel zijn afgesproken in uw arbeidscontract of in uw cao.

Wanneer u bij het einde van uw arbeidscontract nog recht heeft op vakantiedagen kunt u deze uitbetaald krijgen. Het geldbedrag dat u maximaal kunt u ontvangen, is gelijk aan het loon dat u zou ontvangen als u tijdens deze vakantiedagen had gewerkt.

Om precies te weten waar u recht op heeft, zult u uw cao of arbeidscontract moeten raadplegen. Komt u er niet uit met het lezen van uw arbeidscontract of cao? Dan kunnen wij u daarbij helpen! Heeft u nog andere vragen over uw rechten omtrent dit onderwerp? Kom vooral langs op ons inloopspreekuur. De adviseurs van de Haagse Wetswinkel helpen u graag verder!