Organisatie

In 1972 werd Stichting de Haagse Wetswinkel opgericht met het doel sociaal-economisch zwakkere burgers in de regio Den Haag en omstreken van gratis juridische advies te voorzien. Inmiddels tientallen jaren leven we deze filosofie nog steeds met volle kracht na. De organisatie bestaat uit gevorderde juridische studenten die zich als vrijwilliger inzetten om cliënten van professioneel advies te voorzien.

De Haagse Wetswinkel onderscheidt zich van andere wetswinkels door haar werkwijze. Indien het de cliënt behaagt, staan wij haar bij in het gehele proces van het juridische probleem. In sommige gevallen reikt onze bijdrage zelfs tot aan de kantonrechter.

pasfoto

Allard Stoffer

Voorzitter

“Intrinsieke motivatie, verantwoordelijkheid en plezier in je werk zijn voor mij de drie kernwaarden van de Haagse Wetswinkel die ik in mijn voorzitterschap niet alleen wil behouden en doorgeven, maar ook versterken. Daarnaast wil ik gezien de afnemende toegankelijkheid van het recht de zichtbaarheid van onze organisatie bij publieke instellingen en de Haagse bevolking verder vergroten.”

Foto tarkan 200 x 200

Tarkan Karayazgan

Personeelsvoorzitter

“Mijn grootste drijfveer is om samen met mijn team op een professionele en daadkrachtige wijze juridische hulp te verlenen aan sociaal-economisch zwakkere burgers. Uiteraard zal deze hulp onafhankelijk, laagdrempelig en kosteloos zijn. ”

Niek foto site 200 x 200

Niek Heizenberg

Secretaris

“De coronacrisis heeft natuurlijk niet alleen veel effect gehad op de samenleving, maar ook op de manier waarop juridische hulp kan worden verleend. Dit jaar streef ik ernaar om de Haagse Wetswinkel sterker uit deze crisis te laten komen door middel van een betere online dienstverlening. Op deze manier willen wij onze nodige missie van juridische hulp in Den Haag voortzetten. ”

VDH_0975

Pien Kets

Penningmeester

“Het verstrekken van gratis kwalitatief goede juridische dienstverlening is een belangrijke toegevoegde waarde voor de Haagse samenleving. Om onze juridische adviseurs de ondersteuning te geven die ze nodig hebben, ga ik zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar komen. Op basis van een strak acquisitieplan ga ik dit mogelijk maken.”

Kantonsectie

  • Sofie Hu (voorzitter)
  • Jesse Hoek
  • Victor Huurman

PR-commissie

  • Anna Mkrttchjan
  • Masha van der Gaag

Vragen?

Voor vragen aan het bestuur kunt u een e-mail sturen naar bestuur@haagsewetswinkel.nl

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor gratis juridisch advies?