Organisatie

In 1972 werd Stichting de Haagse Wetswinkel opgericht met het doel sociaal-economisch zwakkere burgers in de regio Den Haag en omstreken van gratis juridische advies te voorzien. Inmiddels tientallen jaren leven we deze filosofie nog steeds met volle kracht na. De organisatie bestaat uit gevorderde juridische studenten die zich als vrijwilliger inzetten om cliënten van professioneel advies te voorzien.

De Haagse Wetswinkel onderscheidt zich van andere wetswinkels door haar werkwijze. Indien het de cliënt behaagt, staan wij haar bij in het gehele proces van het juridische probleem. In sommige gevallen reikt onze bijdrage zelfs tot aan de kantonrechter.

pasfoto

Allard Stoffer

Voorzitter

“Intrinsieke motivatie, verantwoordelijkheid en plezier in je werk zijn voor mij de drie kernwaarden van de Haagse Wetswinkel die ik in mijn voorzitterschap niet alleen wil behouden en doorgeven, maar ook versterken. Daarnaast wil ik gezien de afnemende toegankelijkheid van het recht de zichtbaarheid van onze organisatie bij publieke instellingen en de Haagse bevolking verder vergroten.”

Geen afbeelding

Victor Huurman

Personeelsvoorzitter

“Ik streef naar een professioneel team dat met verenigde krachten streeft naar het toegankelijk houden van kwalitatief hoogstaande rechtsbijstand voor elke portemonnee.”

srklinkedin-2 (1)

Johanny Nicastia

Secretaris

“Mijn focus zal tijdens dit bestuursjaar met name uitgaan naar het professionaliseren en uitbreiden van onze kantonsectie. Door middel van het organiseren van cursussen en lezingen zal ik ervoor zorgen dat de kennis binnen de sectie vergroot wordt, waardoor kwalitatief goede rechtsbijstand aan onze cliënten zal worden verleend. Kwaliteit boven kwantiteit is waar ik voor sta en waar ik naar streef.”

VDH_0975

Pien Kets

Penningmeester

“Het verstrekken van gratis kwalitatief goede juridische dienstverlening is een belangrijke toegevoegde waarde voor de Haagse samenleving. Om onze juridische adviseurs de ondersteuning te geven die ze nodig hebben, ga ik zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar komen. Op basis van een strak acquisitieplan ga ik dit mogelijk maken.”

Kantonsectie

  • Sofie Hu (voorzitter)
  • Jesse Hoek
  • Victor Huurman

PR-commissie

  • Anna Mkrttchjan
  • Masha van der Gaag

Vragen?

Voor vragen aan het bestuur kunt u een e-mail sturen naar bestuur@haagsewetswinkel.nl

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor gratis juridisch advies?