Door Y.J. van Steveninck

Wat te doen bij overhangend groen?

De Haagse Wetswinkel verzorgt van tijd tot tijd een juridische column over een onderwerp uit de rechtspraktijk, waarin wordt geïnformeerd over uw rechten en plichten. Deze week: wat te doen bij overhangende takken in uw tuin? Het is voor velen een doorn in het oog: buren die nalaten om een boom of plant te snoeien waardoor er takken boven uw erf gaan hangen. Het is dan ook niet vreemd dat menig burenruzie wordt uitgevochten over de vraag wie wat mag snoeien als het gaat om overhangende takken.

Wat te doen in een dergelijke situatie? Het lijkt wellicht een open deur, maar het is van belang dat u uw buren op de takken attendeert en vervolgens vraagt of zij de desbetreffende takken willen snoeien. Wanneer zij alsnog nalaten de takken te snoeien, dan dient u de buren schriftelijk te verzoeken om de overhangende takken te verwijderen. Een korte brief met daarin een redelijke termijn volstaat (denk al gauw aan een aantal weken). Als ook het schriftelijke verzoek om de takken te verwijderen niet wordt gehonoreerd, dan pas mag u alle takken die boven uw grond hangen snoeien. Pas echter op, dit snoeirecht is wel begrensd, wanneer u delen van een boom of plant die niet boven uw erf hangen besluit te snoeien, dan kan hier aansprakelijkheid uit voortvloeien.

Heeft u verder nog vragen over het verwijderen van overhangende takken? Bijvoorbeeld over het verhalen van de snoeikosten op uw buren? Of een juridische vraag in het algemeen? Schroom dan niet om langs te komen bij een van onze inloopspreekuren: maandag en donderdag van 16:30-18:30 uur en zaterdag van 10:00-12:00 uur. Zie voor meer informatie de website www.haagsewetswinkel.nl of stuur ons een e-mail: info@haagsewetswinkel.nl.