Vanaf heden zal deze krant een column wijden aan het reilen en zeilen binnen de Haagse Wetswinkel. Wij zullen elke twee weken enkele bijzondere zaken en gebeurtenissen die aan bod komen tijdens onze spreekuren aan u doen toekomen. Dit biedt u als lezer een leuk kijkje in onze spreekwoordelijke keuken.

De Haagse Wetswinkel voorziet hulpbehoevenden in Den Haag en omstreken al ruim veertig jaar van gratis juridische dienstverlening. Heeft u een geschil met uw werkgever, verhuurder, de overheid of bovenbuurman, of heeft u vragen over echtscheiding, letselschade of uw rechten als consument? Voor al deze kwesties en meer kunt u bij ons terecht.

Ons team bestaat uit universitaire rechtenstudenten in een gevorderde fase van hun opleidingen enkele recent afgestudeerde juristen. Deze studenten zijn afkomstig van universiteiten in Leiden, Amsterdam en Rotterdam. Door te participeren aan onze werkzaamheden doen zij juridische ervaring op en dragen zij een steentje bij aan de maatschappij. Zij zetten zich allen op vrijwillige basis voor de Wetswinkel in.

Sinds medio 2012 zijn wij gevestigd in de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Wij maken echter graag van deze gelegenheid gebruik om aan te kondigen dat de Wetswinkel vanaf juni ook naar u toekomt. Iedere eerste dinsdag van de maand zullen wij te vinden zijn in wijkbibliotheek Escamp en de tweede en vierde woensdag van de maand in wijkbibliotheek Segbroek.

Wanneer u langskomt tijdens een van onze spreekuren zullen wij u waar mogelijk onmiddellijk van advies voorzien. Ook bij het opstellen van brieven, bezwaar- en verzetschriften kunnen wij u bijstaan. Indien wij dit nodig achten, kunnen wij u doorverwijzen naar een advocaat die uw zaak verder in behandeling kan nemen. Onze medewerkers leggen u graag uit hoe dit in zijn werk gaat.

Wij hopen u snel te zien tijdens een van onze spreekuren, of anders in de volgende column.

U kunt de Oud-Hagenaar volgen op twitter of hun website bezoeken voor meer informatie!