Door M.R. Heijmerink

In een vorige blog hebben we het uitgebreid gehad over de schadevergoeding door de onrechtmatige daad. In deze blog zullen wij ingaan op de schadevergoeding als gevolg van een gebrekkig product.

Als een product door een producent op de markt wordt gebracht kan er namelijk iets mis mee zijn. Indien er schade wordt geleden door de gebrekkigheid van het product kan de producent in sommige gevallen aansprakelijk worden gesteld. Deze aansprakelijkheid wordt gebaseerd op de productaansprakelijkheid. Een voorbeeld van een dergelijke gebrekkigheid die tot schade leidt is het geval dat er een stuk glas in een pot mayonaise zit waardoor u lichamelijk letsel oploopt of wanneer er in het koffiezetapparaat een fout zit waardoor hij ontploft, met een brandwond als gevolg. Ook de letselschade die is geleden door het falen van de Stint, kan eventueel worden verhaald door een beroep op productaansprakelijkheid. Ook kan er schade ontstaan aan andere spullen. De schade ontstaat dus doordat er iets mis is met het product. In deze blog wordt besproken wanneer u recht heeft op schadevergoeding als gevolg van een gebrekkig product.

Allereerst moet duidelijk worden gemaakt wie er als producent kan worden gezien. Hier wordt voornamelijk de fabrikant van het eindproduct mee bedoeld. Ook de fabrikant van een onderdeel kan hier echter onder vallen. Indien de fabrikant buiten de Europese Unie is gevestigd en het product is geïmporteerd, dan zal de importeur als producent worden beschouwd.
Wanneer is een product dan gebrekkig? Dit is het geval dat het product niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten. Hierbij moet ten eerste worden gekeken naar de presentatie van het product. Hier wordt dan vooral gekeken of er is gewaarschuwd binnen de gebruiksaanwijzing voor bepaalde gevaren. Ten tweede moet er worden gekeken naar het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het product. Wordt het product op de juiste manier gebruikt? Ook is het tijdstip waarop het product op de markt is gebracht van belang. Ten derde moet het product worden beoordeeld aan de hand van veiligheidsnormen die golden op het moment van het op de markt brengen.
Wanneer het gebrek later is ontstaan zal er overigens geen mogelijkheid zijn om een beroep te doen op productaansprakelijkheid.

Hiernaast is de soort schade ook nog van belang. De producent is in principe volledig aansprakelijk als er sprake is van lichamelijk letsel. Als het gebrek echter leidt tot schade aan bijvoorbeeld andere spullen geldt er een andere regel. Pas vanaf 500,- euro is de producent in dat geval aansprakelijk voor schade aan andere spullen. Hierbij moet men bijvoorbeeld denken aan een koffiezetapparaat dat ontploft en zo een dure vaas laat omvallen.

De productaansprakelijkheid is een moeilijke en veelomvattende regeling. Heeft u nog vragen over u rechten omtrent dit onderwerp? Kom vooral langs op ons inloopspreekuur. De adviseurs van de Haagse wetswinkel helpen u graag verder.