Door M.R. Heijmerink

In het dagelijkse leven kunt u ongewild schade leiden door een gedraging van een ander persoon. In deze blog wordt kort uitgelegd in welke gevallen u eventueel recht heeft op schadevergoeding in het geval van een onrechtmatige daad. Aan de hand van een voorbeeld zal worden gekeken wanneer er sprake is van een onrechtmatige daad. Voor een verzoek tot schadevergoeding op grond van de  onrechtmatige daad moet er zijn voldaan aan vijf voorwaarden. Deze zullen dan ook daarna worden besproken.

Neem het voorbeeld van een bedrijf dat de vloeren schoonmaakt van een supermarkt. Het kan zijn dat de vloeren een keer nat zijn, maar dat zij vergeten zijn een bordje te plaatsen met ‘pas op, nat!’. Hierdoor glijdt een klant in de supermarkt uit en breekt zijn been. Deze klant kan nu voor een bepaalde periode niet werken en loopt dus inkomsten mis. Daarnaast kunnen er kosten zijn voor een medische behandeling.

Oorzaak van de schade
Ten eerste moet er een specifieke oorzaak van de schade zijn. De wet kent drie handelingen die de oorzaak kunnen zijn van een onrechtmatige daad. Het kan allereerst gaat om een inbreuk op uw recht. Hier is bijvoorbeeld sprake van als er in strijd wordt gehandeld met uw privacy, vrijheid of eigendomsrecht. Daarnaast kan het doen of nalaten van de handeling in strijd zijn met een wettelijke plicht. Bijvoorbeeld door een rood licht rijden. Tot slot kennen we de handeling in strijd met een zorgvuldigheidsnorm. Hier kunt u denken aan het in stand laten van een gevaarlijke situatie dat leidt tot een ongeval.

Schade
Ten tweede moet er wel daadwerkelijk schade zijn geleden door een persoon. Er kan sprake zijn van materiële schade zoals het mislopen van loon doordat er niet gewerkt kan worden, of de kosten van uw medische behandeling. Daarnaast kan er sprake zijn van immateriële schade doordat iemand psychische klachten heeft overgehouden aan het voorval.

Toerekenbaarheid

Den derde moet de onrechtmatige daad wel kunnen worden toegerekend aan de pleger. Iets kan de pleger worden toegerekend als het zijn schuld is of als het voor zijn risico komt

Oorzakelijk verband tussen gedraging en schade
Ten vierde moet er sprake zijn van een oorzakelijk verband tussen de gedraging van de pleger en de schade die iemand lijdt. Zonder de gedraging zou de schade er niet zijn. Er moet dus goed worden gekeken naar hoe ver verwijderd de oorzaak van het gevolg ligt. Hoe verder verwijderd, hoe kleiner de kans dat u een pleger aansprakelijk kan stellen.

Relativiteit
Ten vijfde bestaat er alleen Een recht op schadevergoeding wanneer de wet of norm die geschonden is door een pleger, ook daadwerkelijk is bedoeld om u te beschermen tegen schade.

Terug naar het voorbeeld
In het voorbeeld dat aan het begin van deze blog is gegeven, zouden wij te maken kunnen hebben met een handeling in strijd met een zorgvuldigheidsnorm. Het schoonmaakbedrijf heeft een situatie gecreëerd die voor klanten gevaarlijk kan zijn. De klant kan door het breken van zijn been inkomsten zijn misgelopen, omdat hij niet naar zijn werk kan. Daarnaast kan hij ook medische kosten hebben (eigen risico van zijn zorgverzekering die hij moet betalen voor zijn bezoeken aan het ziekenhuis). Een schoonmaakbedrijf weet als geen ander dat er ongevallen kunnen plaatsvinden als er niet wordt gewaarschuwd voor een gladde vloeren. De waarschuwing is juist voor de bescherming van klanten tegen het gevaar van uitglijden. Het komt dan voor hun risico als iemand uitglijdt en zijn been breekt doordat zij niet hebben gewaarschuwd. De medische kosten die hierdoor ontstaan en de inkomsten die de klant misloopt zijn het gevolg hiervan. Daardoor kunnen wij zeggen dat er sprake is van een oorzakelijk verband en dat er is voldaan aan het relativiteitsvereiste.

Als u recht denkt te hebben op schadevergoeding door een onrechtmatige daad kunt u langskomen bij ons op het spreekuur. Wij kunnen u bijstaan van advies tot aan bemiddeling en eventuele (proces)vertegenwoordiging. Schroom dan ook niet om langs te komen op ons spreekuur!