Door: N.J. Nederpelt

Scheiden is geen fijn onderwerp om over te praten, maar het is van groot belang dat de juiste procedure wordt doorlopen om tot een goede afwikkeling te komen. In deze blog wordt de benodigde informatie gegeven voor het geval u te maken krijgt met een scheiding.

Advocaat

Waar soms niet direct aan wordt gedacht, is het feit dat een scheiding niet tot stand kan komen zonder een advocaat. Als u hier geen geld en/of geen rechtsbijstandverzekering voor heeft, komt u wellicht in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat u voor uw advocaat slechts een eigen bijdrage hoeft te betalen en niet de gehele advocaatkosten. Hier kunt u meer informatie over vinden in onze blog van 2 juli 2018 en op www.rechtsbijstand.nl.

De procedure

Een scheiding moet via uw advocaat worden aangevraagd bij de rechtbank door het indienen van een verzoekschrift. Indien het om een eenzijdige scheiding gaat dient u dit verzoekschrift alleen in en kan uw partner verweer voeren. U zult dan allebei een advocaat nodig hebben. Indien het, vanuit uw situatie bezien, mogelijk is om de scheiding samen aan te vragen is dit voordeliger. Er is dan namelijk maar één advocaat nodig, wat in de kosten en de daarmee gepaard gaande moeite kan schelen.

Om een scheiding tot stand te brengen is het enkel laten indienen van een verzoekschrift tot scheiding door uw advocaat niet genoeg. Er zullen allerlei afspraken gemaakt moeten worden tussen u en uw partner. Ten eerste moet er een financieel plan worden opgesteld. Hierin wordt de hoogte van de partneralimentatie en de verdeling van de bezittingen en schulden geregeld. Ten tweede moeten er, indien dit voor u van toepassing is, afspraken worden gemaakt over uw kind(eren). Denk hierbij aan afspraken over de kinderalimentatie en zorg- en opvoedingstaken, maar ook een omgangsregeling die bepaalt wanneer de kinderen bij wie zijn. Deze afspraken worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Een ouderschapsplan is verplicht wanneer u minderjarige kinderen heeft.

Het financieel plan en het ouderschapsplan worden samengevoegd in het scheidingsconvenant. Indien u geen kinderen heeft bestaat het scheidingsconvenant slechts uit het financieel plan. Het is gebruikelijk om het scheidingsconvenant toe te voegen aan het verzoekschrift dat uw advocaat indient bij de rechter. De afspraken in het convenant zijn dan in rechte afdwingbaar. U kunt er echter ook voor kiezen om een scheidingsconvenant op te laten stellen door een notaris. U bent ten slotte niet verplicht om een echtscheidingsconvenant op te stellen. De gemaakte afspraken kunt u ook zelf vastleggen in een document dat u beide ondertekent.

Bevindt u zich momenteel in een scheiding en heeft u na het lezen van deze blog nog vragen? Kom dan langs op één van onze inloopspreekuren. De adviseurs van de Haagse Wetswinkel staan voor u klaar!