Vanwege de verscherpte wetgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens, zijn wij onlangs overgestapt op het programma Sharepoint. Het bestuur wil onze sponsoren Rotary Den Haag-Oost en Fonds 1818 hiervoor bedanken. Zonder de gulle giften van Rotary Den Haag-Oost en Fonds 1818 zou dit immers niet mogelijk zijn geweest. Hartelijk bedankt!