Door: N.J. Nederpelt

Iedere maand ontvangt u van uw werkgever uw salaris. Het is goed voor te stellen dat u uw uitgaven hierop afstelt. Maar wat als u plots uw salaris niet ontvangt op de dag dat u dit normaal gesproken hoort te krijgen? Er bestaat een kans dat u dan in de problemen kunt komen met uw vaste lasten of andere uitgaven, waardoor u bijvoorbeeld huurachterstand kunt oplopen. Wat kunt u hiertegen doen?

Wanneer is uw salaris “te laat”?

De wet bepaalt dat salaris op tijd betaald moet worden. De definitie van “op tijd” kan echter verschillen. Vaak wordt er in de arbeidsovereenkomst afgesproken wanneer uw salaris betaald moet worden. Dit is meestal een maand of vier weken nadat de arbeid is verricht. Indien u uw salaris dus naar uw mening te laat heeft ontvangen, dan kunt u het best eerst in de arbeidsovereenkomst kijken of dit daadwerkelijk het geval is. Is er echter geen betaaltermijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst, dan volgt uit de wet dat uw salaris na uiterlijk een maand nadat u heeft gewerkt betaald dient te worden.

Waar heeft u recht op wanneer uw salaris te laat wordt betaald?

Indien u uw salaris te laat heeft ontvangen, heeft u recht op twee soorten vergoedingen:

  1. De wettelijke verhoging. Dit wordt ook wel de wettelijke boete genoemd en is het bedrag dat uw werkgever over uw brutosalaris moet betalen wanneer dit te laat betaald is. De hoogte van de boete is afhankelijk van het aantal dagen dat u uw salaris te laat heeft ontvangen. De maximale boete bedraagt 50% van uw brutosalaris, welke na 33 dagen bereikt is. Indien u uw salaris dus 34 dagen te laat heeft ontvangen, heeft u recht op een extra helft van uw salaris bovenop uw gebruikelijke salaris. De rechter zal echter naar omstandigheden bepalen hoe hoog de wettelijke verhoging daadwerkelijk is. De wettelijke verhoging geldt niet alleen voor uw salaris, maar bijvoorbeeld ook voor uw vakantiegeld dat u te laat ontvangt.
  2. De wettelijke rente. U heeft ook nog recht op de wettelijke rente. De wettelijke rente begint te lopen vanaf de eerste dag dat uw salaris betaald had moeten zijn. De rente bedraagt momenteel 2% en is net als de wettelijke verhoging niet alleen over uw salaris te vorderen, maar ook over uw vakantiegeld en andere vormen van loon. Daarnaast is de wettelijke rente ook nog over de wettelijke verhoging te vorderen.

Wat kunt u doen?

Indien uw salaris te laat wordt betaald, is het aan te raden om eerst in onderling overleg met uw werkgever tot een oplossing te komen. Mocht u hiervoor hulp nodig hebben, of is de situatie nog niet opgelost, dan kunt u bij de Haagse Wetswinkel terecht. Onze juridisch adviseurs staan voor u klaar!