Door: M. Elemans

Vaak zijn er vaste werktijden opgenomen in een arbeidsovereenkomst. Een werkgever kan deze werktijden willen veranderen. Echter hoeft een werknemer daar niet altijd mee akkoord te gaan. In deze blog worden de mogelijkheden besproken die u als werknemer in zo’n situatie heeft.

Eenzijdig wijzigingsbeding

Als een werkgever een eenzijdig wijzigingsbeding heeft opgenomen in het arbeidscontract kan hij eenzijdig, oftewel zonder instemming van de werknemer, de werktijden wijzigen. Om dit te mogen doen moet er wel sprake zijn van zwaarwegende belangen aan de kant van de werkgever. Een zwaarwegend bedrijfsbelang kan een bedrijfseconomische, technische of organisatorische reden zijn. Ook een reorganisatie valt daaronder. Als er geen eenzijdig wijzigingsbeding is dan heeft de werkgever in beginsel instemming van de werknemer nodig om de werktijden te mogen wijzigen. Toch kan het voorkomen dat een werkgever de werktijden zonder instemming van de werknemer verandert.

Onderhandeling of mediation

Er zijn meerdere mogelijkheden wanneer u het als werknemer niet eens bent met de wijziging van uw werktijden. De eenvoudigste manier is om te onderhandelen met uw werkgever. U kunt een tegenvoorstel doen die voor u beiden goed uitkomt. Wanneer u er onderling met uw werkgever niet uitkomt kunt u een mediator inschakelen. Door middel van mediation kan er gekeken worden of er een oplossing is waar zowel de werkgever als de werknemer mee akkoord gaan. De mediator zorgt er tevens voor dat de afspraken schriftelijk worden vastgelegd.

Kantonrechter

Wanneer u er via onderhandeling of mediation niet uitkomt kunt u de zaak voorleggen aan de kantonrechter. De rechter zal een belangenafweging maken tussen de belangen van u en uw werkgever. Het is daarom verstandig alleen te procederen wanneer u denkt dat uw belangen zwaarder wegen dan die van uw werkgever.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp of heeft u andere problemen omtrent uw arbeidscontract? Kom dan langs op een van onze spreekuren, de adviseurs van de Haagse Wetswinkel helpen u graag verder!