Door: M. Elemans

Bent u onlangs werkloos geworden, of wordt u dat binnenkort, en lukt het u niet om ander werk te vinden? U heeft dan waarschijnlijk minder inkomen. Gelukkig bestaat hiervoor de WW-uitkering. WW staat voor werkloosheidswet. De WW-uitkering is een tijdelijk hulpmiddel tot iemand weer werk gevonden heeft.

Hoe komt u in aanmerking voor een WW-uitkering?

Een WW-uitkering wordt uitgekeerd aan mensen die werkloos zijn geraakt vanuit een dienstverband en aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent verzekerd voor werkloosheid. Dat is meestal het geval wanneer u een dienstverband bij een werkgever hebt of had.
  • U verliest 5 uur of meer van uw werk per week. Het gaat erom dat u over die uren geen recht meer heeft op loon. U kunt dus ook wanneer u gedeeltelijk uw baan kwijt raakt een WW-uitkering aanvragen.
  • U bent direct beschikbaar voor betaald werk. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat er afspraken voor onbetaalde activiteiten worden gemaakt als dat de mogelijkheid tot betaald werk doen voor u belemmerd.
  • U heeft in de afgelopen 36 weken minstens 26 weken gewerkt.
  • Het is niet uw eigen schuld dat u werkloos bent geworden

Daarnaast zijn er ook nog een aantal uitzonderingen, waarbij u toch recht kunt hebben op een WW-uitkering. Bijvoorbeeld als u al eerder een WW-uitkering had en binnen 26 weken opnieuw werkloos bent geworden. Of als u zzp’er bent en werkloos wordt, maar daarvoor wel in loondienst hebt gewerkt. 

Hoe en wanneer kan de uitkering worden aangevraagd?

De WW-uitkering kan vanaf 1 week voordat u werkloos wordt tot uiterlijk 1 week na de laatste werkdag worden aangevraagd. Het UWV heeft namelijk een paar dagen de tijd nodig om alle gegevens te verzamelen om te beslissen of iemand de uitkering daadwerkelijk krijgt. De aanvraag kan worden gedaan via werk.nl. Daar dient ingelogd te worden met het DigID en een digitaal aanvraagformulier worden ingevuld. Binnen 4 weken na de eerste dag dat u werkloos bent geworden hoort u dan of u in aanmerking komt. U krijgt dan ook meteen te horen hoe hoog de uitkering wordt en hoe lang u de uitkering ontvangt.

Wat te doen wanneer uw aanvraag is afgewezen?

Het UWV kan middels een besluit beslissen dat u niet in aanmerking komt voor de WW-uitkering. Tegen een besluit van het UWV kan bezwaar worden gemaakt door middel van een bezwaarschrift. In het bezwaarschrift dienen de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit te worden toegelicht. Het is belangrijk dat er op tijd in bezwaar wordt gegaan, er geldt namelijk een termijn van 6 weken. Let op: deze termijn kan korter zijn maar dan staat dit altijd in het besluit vermeld.

Heeft u nog meer vragen over de aanvraag van een uitkering of wilt u hulp bij het in bezwaar gaan? Dan kunt u altijd langs komen op een van onze (online) spreekuren, onze juridisch adviseurs voorzien u graag van advies!