Door: M. Elemans

U huurt al jaren bij dezelfde huurbaas en heeft altijd dezelfde maandelijkse prijs moeten betalen, maar nu wordt plotseling een huurverhoging ingesteld door uw verhuurder. Kan dit zomaar en wat kan je hier als huurder tegen doen?

Een verhuurder is bevoegd een huurverhoging in te stellen, maar hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Allereerst mag een verhuurder de huur maar één keer per jaar verhogen. Enkel op grond van twee uitzonderingen kan hij dit vaker doen: wanneer de woning door renovatie is verbeterd, of wanneer hij een jaar heeft overgeslagen. In dit laatste geval mag hij de huur twee keer in 24 maanden tijd de huur verhogen. Daarnaast moet een verhuurder minstens twee maanden van tevoren aan zijn huurder laten weten dat hij de huur gaat verhogen.

Er zijn twee manieren waarop een verhuurder de huur kan verhogen: via een indexeringsclausule in het huurcontract of via een aanbod van een nieuw huurcontract. Een indexeringsclausule is een bepaling in het huurcontract die de jaarlijks huurverhoging regelt.

Indien het via een indexeringsclausule is verhoogd kunt u mondeling of schriftelijk bezwaar maken wanneer uw verhuurder een ander (hoger) percentage gebruikt dan in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen.

Wanneer uw verhuurder de huur via een nieuw huurcontract wil verhogen is het mogelijk om niet in te stemmen met het aanbod. De verhuurder kan dan om die reden het huurcontract opzeggen. Echter als u vervolgens niet schriftelijk instemt met deze opzegging, is alleen de rechter bevoegd het huurcontract te beëindigen. De rechter zal dan beoordelen of het nieuwe contract redelijk is.

Daarnaast is het van belang om op te letten dat de huur niet boven de maximale huurprijs stijgt. Iedere woning heeft namelijk een maximale huurprijs. Dit maximum controleert u via de huurprijscheck van de Huurcommissie. Maak bezwaar als uw nieuwe huur hoger wordt dan de maximale huurprijs van uw woning.

Heeft u nog verdere vragen over uw huurcontract? Of andere vragen? Schroom dan niet om langs te komen tijdens onze inloopspreekuren. Onze juridisch adviseurs staan hier voor u klaar.