Door: A. Mkrttchjan

U heeft een strafbeschikking ontvangen van het Openbaar Ministerie. Wat is een strafbeschikking, wat houdt het in en wat kunt u tegen een strafbeschikking doen?

STRAFBESCHIKKING

Een strafbeschikking is een sanctie die is opgelegd door het Openbaar Ministerie, zonder tussenkomst van een rechter. Het Openbaar Ministerie kan een strafbeschikking opleggen op het moment dat er een overtreding of een misdrijf is begaan waarvoor maximaal 6 jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld eenvoudige mishandeling, rijden onder invloed of vandalisme.

STRAF

U kunt de volgende straffen krijgen met een strafbeschikking:

  • Een geldboete;
  • Een taakstraf t/m 180 uur;
  • Ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen, tot een maximum van 6 maanden;
  • Betaling van schadevergoeding aan het slachtoffer;
  • Gedragsaanwijzing;
  • Storting van een geldsom in het schadefonds geweldsmisdrijven;
  • Onttrekking aan het verkeer van in beslag genomen goederen;
  • Afstand van in beslag genomen goederen.

Het Openbaar Ministerie kan u echter geen gevangenisstraf opleggen.

VERZET

 Wanneer u het niet eens bent met de strafbeschikking, kunt u bezwaar maken door in verzet te gaan bij de officier van justitie. U heeft hier 14 dagen de tijd voor. Dit is een korte termijn en u dient dus snel te handelen. De termijn vangt aan vanaf het moment dat de strafbeschikking aan u bekend is.

Let wel op: Op het moment dat u de geldboete betaald, doet u vrijwillig afstand van uw recht om verzet in te stellen. U bekent hierdoor namelijk schuld en verspeelt zodoende uw kans tot het instellen van verzet. Betaal de strafbeschikking daarom niet wanneer u besluit in verzet te gaan.

U kunt zowel schriftelijk als in persoon verzet instellen.

  • U gaat schriftelijk in verzet door een brief, -een verzetschrift-, te sturen naar het parket dat op uw strafbeschikking staat. Dit kunt u ook door uw advocaat laten doen.
  • Indien u besluit in persoon in verzet te gaan, kunt u (of uw advocaat/een persoon die u hiervoor schriftelijk gemachtigd heeft) terecht bij de balie van het dichtstbijzijnde parket.

De officier van justitie kan besluiten uw zaak aan de rechter voor te leggen of om de strafbeschikking in te trekken of te wijzigen.

Heeft u nog vragen over uw rechten omtrent dit onderwerp? Kom vooral langs op ons inloopspreekuur. De adviseurs van de Haagse Wetswinkel helpen u graag verder!